SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051 | 9300 Csorna, Soproni út 97.

Intézmény logo

Soproni SZC Hunyadi János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

1.            A tanév időbeosztása 2023/2024

1.1.          Augusztus

 

Aug. 21. hétfő - 9 óra: Alakuló értekezlet

Helye: Hunyadi János Technikum 13-as terme

Résztvevők: oktatói testület tagjai, iskolavezetés,

Téma: új kollégák bemutatása, a tantárgyfelosztás véglegesítése, felkészülés a javítóvizsgákra, és a tanév előkészítő tanácskozásokon való részvételre /időpontok a nevelői szoba faliújságján /, Gólyatábor megbeszélése

 

Aug. 22-23. kedd-szerda: Gólyatábor a 9. évfolyam diákjainak

Helye: Szilágyi Erzsébet Kollégium, Hunyadi János Technikum

Résztvevők: 9. évfolyam diákjai, felsőbb évfolyam diákjai, leendő osztályfőnökök, segítők

Felelős:  Farkas Balázs, Gál Orsolya, Samu Zoltán, Katonáné Midrics Csilla

 

Aug. 25. csütörtök- 8 óra: Javítóvizsga

Helye: külön terembeosztás szerint

Résztvevők: a vizsgabizottságok tagjai

Felelős: közismereti igazgatóhelyettes

 

 

Aug. 28. hétfő - 9 óra: Tanévnyitó értekezlet

Helye: Hunyadi János Technikum 13-as terme

Résztvevők: oktatói testület tagjai, iskolavezetés

Téma: új kollégák bemutatása, a tantárgyfelosztás véglegesítése, órarend, a tanév feladatai, aktualitások

 

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Az éves minőségirányítási feladatok előkészítése

Felelős: MICS, vezetőség

Felelős: MICS, vezetőség

 

1.2.Szeptember

 

Szeptember 1. péntek  8:00 óra: Ünnepélyes tanévnyitó

Helye: udvar, eső esetén tantermek-rádión

Résztvevők: meghívott vendégek, oktatói testület, tanulók

Felelős: igazgató, helyettesek

Program: A tanév megnyitása

   Ünnepi műsor –10. évfolyam diákjai

 

 

Szeptember 1. péntek: Első tanítási nap

Helye: tantermek

Résztvevők: oktatói testület, tanulók

Felelős: igazgató, helyettesek, oktatók

Program: A tanév megnyitása

   osztályfőnöki órák

  10:00 órától órarend szerinti órák, rövidítve

 

Dajka mellékszakképesítés vizsga

Határidő: 2023. szeptember 4. hétfő

Helye: taniroda

Résztvevők: 12.C osztály vizsgára jelentkezett tanulói

Felelős: igazgató, helyettesek, oktatók

 

 

Jelentkezés őszi érettségi vizsgákra
Határidő: 2023. szeptember 5-ig
Felelős:
közismereti igazgatóhelyettes

 

ODB tagok megválasztása
Határidő: 2023. szeptember 7. szerda
Felelős:
osztályfőnökök

 

A törzskönyvekkel és egyéb nyilvántartásokkal kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése

Határidő: 2023. szeptember 9.
Felelősök:
osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

 

Tanmenetek elkészítése, leadása a szakmai igazgatóhelyettesnek

Határidő: 2023.szeptember 30.

Felelős: oktatók, munkaközösség vezetők

 

A munkaközösségek éves munkatervének leadása

Határidő: 2023. szeptember 9.
Felelős: munkaközösségvezetők

 

Munkaterv elfogadása
Határidő: 2023. szeptember 14. 14:30

Felelős: igazgató

 

Szakkörökre, sportkörökre való jelentkezés határideje, szakkörök beindítására vonatkozó javaslatok leadásának határideje

Határidő: 2023. szeptember 9. péntek
Felelős:
szakoktatók, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

 

 

Az IDB összehívása
Határidő: 2023. szeptember

Felelős: Farkas Balázs

 

 

Iskolai Közösségi Szolgálat dokumentálása

Határidő: 2023. szeptember 29.

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

 

Házi bajnokságok szervezése, jelentkezések lebonyolítása

Határidő: 2023. szeptember 30-tól

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: testnevelés oktatók

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2023. szeptember 14. kedd  – 15:00 óra

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktatók, ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén –érdekvédelmi szervezet képviselője

 

Szülői értekezletek  a 9. évfolyamon

Helye: tantermek

Résztvevők:, tanulók, szülők

Felelős: osztályfőnökök

 

A tanulók jelentkezésének továbbítása az OKTV-re

Határidő: 2023. szeptember 15.

Felelős: munkaközösség-vezetők, szakoktatók, közismereti igazgatóhelyettes

 

 

Pedagógiai gyakorlatok szervezése

Határidő: 2023. szeptember

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

Próbamérések  szervezése, lebonyolítása

Határidő: 2023. szeptember 25-től október 13-ig

Felelős: Szabóné Csordás Zsuzsanna közismereti igazgatóhelyettes

 

 

A tanév rendezvényeire való meghívások: Nyílt Napok, Szakmák délelőttje, Témahetek

Határidő: 2023. szeptember

Felelős: munkaközösség-vezetők, szakoktatók, szakmai igazgatóhelyettes

 

Hanság Kupa – mezei futóverseny

Határidő: 2023. szeptember

Helye: Fertőd

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

MDSZ ÜCSB Atlétika

Határidő: 2023. szeptember

Helye: Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Magyar Diáksport Napja

Határidő: 2023. szeptember 29.

Helye: tornaterem, sportpálya, gyalogtúra

Résztvevők: az iskola diákjai, oktatói

Felelős: Testnevelő oktatók, rendezvényszervezők

 

 

Magyar Népmese Napja

Határidő: 2023. szeptember

Helye: Bóbita Óvoda

Résztvevők: 10.C osztály

Felelős: Füle- Regenye Bernadett

 

Minőségirányítás feladatai:

 

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • önértékelési munkaterv elkészítése, jóváhagyása, megismertetése a kollégákkal

Felelős: MICS

 

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • a partneri kérdőívek összeállítása

 

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők

Osztályfotók készítése szeptember folyamán

 

1.3.          Október

 

Zene Világnapja
Határidő:2023. Október 02.

Helye: aula

Résztvevők: iskola diákjai, oktatói

Felelős: 13/B

 

Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról

Határidő: 2023. október 06.

Helye: Iskola tantermei

Felelős: osztályfőnökök

 

Hanság Kupa – női kézilabda

Határidő: 2023. október

Helye: Kapuvár

Résztvevők: 9-13. osztályok csapatai

Felelős: Testnevelők

 

Természettudományos projektdélután
Határidő
:2023. október 4.  14:30 – 15:30

Helye: iskola és környéke

Résztvevők: 9. évfolyam diákjai

Felelős: Reál munkaközösség

 

Az első szülői értekezlet megtartása a 10-12. évfolyamok esetében –esetlegesen online formában

Határidő: 2023. október 3 – 13 között, az osztályfőnök jelöli ki

Helye: az osztályok termei

Résztvevők: szülők, osztályfőnökök

Felelősök: osztályfőnökök és a munkaközösség vezetője

Az osztályfőnökök térjenek ki az alábbi témákra:

 • az iskola munkatervének, házirendjének ismertetése
 • a tanulók értékelése, ellenőrzése, elvárások
 • e-naplóval kapcsolatos tudnivalók
 • kapcsolattartás a szülőkkel, elvárások az iskolától
 • a tanulók pénzügyi kiadásainak megtárgyalása
 • az osztály éves programjának kialakítása
 • az iskola szakmai programjának ismertetése
 • iskolai közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos információk, aktuális helyzet
 • az iskola szépítésével kapcsolatos kérések a szülőkhöz

A szülői értekezlet tapasztalatairól az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 2023. október 25-ig egy emlékeztetőt készít, amit megbeszél az iskolavezetéssel.

Gólyabál: 2023. október 20.

Résztvevők: 9. évfolyam

Felelős: Diákönkormányzat

 

Pénzügyi Tudatosság Csapatverseny I. online forduló

Határidő: október 19

Résztvevők: 9-12. évfolyam tanulói

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójáról

Határidő: 2023. október

Helye: 1956-os emlékmű/ rossz idő esetén: művelődési központ / emléktábla - Kerényi

Résztvevők: az iskola tanulói, oktatói, a műsor közös a többi középiskolával

Felelős: humán munkaközösség

 

Hunyadi Halloween

Határidő: 2023. október 27.

Helye: aula, tantermek

Felelős: diákönkormányzat

 

Őszi Bütykölde

Határidő: 2023. október

Helye: tantermek

Résztvevők: 11.C osztály

Felelős: Füle- Regenye Bernadett

 

Hunyadi Funtastisch Nyelvi Verseny

Határidő: 2023. október

Helye: tanterem

Felelős: Katonáné Midrics Csilla

 

Minőségirányítás feladatai:

 

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • önértékelési csoport létrehozása
 • adat-, és információ gyűjtés
 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói-közismereti)
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • a partneri kérdőívek összeállítása

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők

Október folyamán beiskolázási tájékoztatók tartása általános iskolákban

Őszi szünet: 2023. október 28 - november 05.

Utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt: 2023. október 27. (péntek),

Őszi szünet utáni első tanítási nap: 2023. november 6. (hétfő).

 

1.4.          November

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2023. november

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktató, ifjúságvédelmi felelős,

 

Pályaválasztási Tájékoztató Rendezvény általános iskolák részére, Sopron, SZC

Határidő: 2023. november

Résztvevők: igazgató

 

Pénzügyi Tudatosság Csapatverseny II. online forduló

Határidő: 2023. november 9-23

Résztvevők: 9-12. évfolyam tanulói

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

 

Szakmák Délelőttje  – tanítás nélküli munkanap

Határidő: 2023. november 16.

Helye: Aula, ill. előadótermek

Résztvevők: az érdeklődő szülők és a gyermekeik, oktatók, iskolavezetés, a bemutató résztvevői

Felelősök: igazgató, Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

Program: igazgatói tájékoztató, bemutató foglalkozások

 

Hanság Kupa – férfi kézilabda

Határidő: 2023. november

Helye: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum

Résztvevők: 9-13. osztályok csapatai

Felelős: Testnevelők

 

Egészségvédelmi vetélkedő

Határidő: 2023. november

Helye: aula

Résztvevők: osztályok csapatai, osztályfőnökök, kollégák

Felelős: Selyem Istvánné, Sebők Zsuzsanna

 

Hulladékcsökkentési hét

Határidő: 2023. november 18-26.

Helye: iskola

Résztvevők: 9-13. osztály

Felelős: Selyem Istvánné

 

Hanság Kupa – férfi labdarúgás

Határidő: 2023. november

Helye: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Nyílt Nap

Határidő: 2023. november 21. 15-17 óra

Helye: Aula, ill. előadótermek

Résztvevők: az érdeklődő szülők és a gyermekeik, oktatók, iskolavezetés, a bemutató résztvevői

Felelősök: igazgató, szakmai igazgatóhelyettes

Program: igazgatói tájékoztató, bemutató foglalkozások

 

Nyílt Nap - pótnap

Határidő: 2023. november 28. 15-18  óra

Helye: Aula, ill. előadótermek

Résztvevők: az érdeklődő szülők és a gyermekeik, oktatók, iskolavezetés, a bemutató résztvevői

Felelősök: igazgató, szakmai igazgatóhelyettes

Program: igazgatói tájékoztató, bemutató foglalkozások

 

Hunyadi Funtastisch – nyelvi verseny általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak

Határidő: 2022. november 17 -  Írásbeli feladatok kiküldése

Résztvevők: 7-8. osztályos tanulók

Felelős: nyelvi oktatók

 

Handler Megyei Idegen Nyelvi Verseny I. forduló

Határidő: 2023. novemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Kvidics Bajnokság

Határidő: 2023. novemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-13. osztályok

Felelős: 13.B

 

Darts

Határidő: 2023. novemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-13. osztályok tanulói

Felelős: 13.B

 

Színes hét

Határidő: 2023. novemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-13. osztályok tanulói

Felelős: 13.B

 

1.5.          December

 

Nevezés az ÁSZÉV versenyekre

Határidő: 2023. december folyamán

Helye: iskola

Résztvevők

Felelős: Licskai Angéla

 

Pénzügyi Tudatosság Csapatverseny döntő

Határidő: 2023. október 19.

Helye: Budapest

Résztvevők: 9-12. évfolyam tanulói

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Hanság Kupa – női labdarúgás

Határidő: 2023. december folyamán

Helye: Hunyadi tornaterme

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: testnevelők

 

Az elégtelenre állók szüleit értesíteni

Határidő: 2023. december 15.

Felelős: osztályfőnökök, Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

Szalagavató

Határidő: 2023. december 15.

Helye: aula

Résztvevők: Az iskolánk végzős tanulói, oktatói testület, meghívottak.

Felelős: igazgató, a 11. és 12. évfolyam osztályfőnökei

Program a hagyományoknak megfelelően.

Rövidített órák.

 

MDSZ Asztalitenisz

Határidő: 2023. december

Helye: Nagycenk, Kiskunfélegyháza

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepi műsor

Határidő: 2023. december 20.

Helye: aula

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: humán munkaközösség

 

Hunyadi Advent

Határidő: 2023. december 20.

Helye: aula, alagsor, tornaterem, tantermek

Résztvevők: hunyadis diákok

Felelős: iskolavezetés, testnevelők

 

Karácsonyi teremdíszítés

Határidő: 2023. december                                                                   

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-13. osztályok tanulói, oktatók

Felelős: 13.B

 

Karácsonyi üzenetküldés

Határidő: 2023. decemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-13. osztályok tanulói, oktatók

Felelős: 13.B

 

Hunyadi Mikulás

Határidő: 2023. decemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-13. osztályok tanulói, oktatók

Felelős: 13.B

 

Karácsonyi előadás a Bóbita óvodában

Határidő: 2023. decemberben                                                              

Helye: Bóbita Óvoda

Résztvevők: 10.C osztály

Felelős: Füle-Regenye Bernadett

 

Mikulás műsor a városi intézményekben

Határidő: 2023. decemberben                                                              

Helye: városi óvodák

Résztvevők: 10.C osztály

Felelős: Füle-Regenye Bernadett

 

Téli szünet 2023. december 21.  -  2024. január 1.

Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt: 2023. december 20.  szerda

Téli szünet utáni első tanítási nap: 2024. január 3. szerda (január 2. tanítás nélküli munkanap)

 

Minőségirányítás feladatai:

 

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • adat-, és információ gyűjtés
 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói- szakmai)
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói- közismereti)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők

 

1.6.          Január

A téli tanítási szünet utáni első tanítási nap: 2024. január 3. szerda

Az első félév vége: 2024. január 19. péntek

 

NETFIT január 09- május 10.

Határidő: 2024. januártól

Helye: iskola

Résztvevők: 9-12 évfolyam diákjai

Felelős: Molnár Csaba, Vörös Ármin

 

Félévi osztályozó értekezlet

Határidő: 2024. január 16. 13.30

Helye: nevelői szoba

Résztvevők: oktatók

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 

Magyar Kultúra Napja

Határidő: 2024. január 22.

Helye: aula, tantermek, iskolarádión keresztül

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős:

 

A tanév I. félévének vége

Határidő: 2024. január 19.

 1. január 26-ig kell a tanulókat, illetve a kiskorú tanulók szüleit értesíteni a félévi eredményről

Helye: iskola

Felelős: osztályfőnökök

 

Hanság Kupa – női-férfi asztalitenisz

Határidő: 2024. január

Helye: Kapuvár Berg

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

ÁSZÉV – első fordulók

Határidő:2024. január - kijelölt időpontokban

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: érintett diákok, oktatók

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

OSZTV – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 1. forduló

Határidő: 2024. január

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. évfolyam diákjai

Felelős: Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika

 

Rajzkiállítás, Fénykép verseny

Határidő: 2024. január

Helye: iskola

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

1 perc és nyersz!

Határidő: 2024. január

Helye: aula

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Cápák között

a pályamunkák leadása, a zsűrizés márciusban lesz

Határidő: 2024. január

Helye: iskola

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Minőségirányítás feladatai:

 

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • adat-, és információ gyűjtés
 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói- szakmai)
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói- szakmai)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők

 

1.7.          Február 

 

Félévi oktatótestületi értekezlet

Határidő: 2024. február 1. 10 óra

Helye: 13-as terem

Résztvevők: iskolavezetés, oktatói testület tagjai

Felelős: igazgató

 

Szülői értekezlet a 9- 12. évfolyamon jelenléti vagy online

Határidő: 2024. február 1– 14. között, az osztályfőnök jelöli ki

Helye: az osztályok tantermei

Résztvevők: szülők, osztályfőnökök, igazgató

Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető

Témák: a félév értékelése, az érettségi vizsgáról és a kialakított szempontsor alapján

A szülői értekezletek tapasztalatairól az osztályfőnöki munkaközösség vezetője február 22-ig egy emlékeztetőt készít, amit megbeszél az iskolavezetéssel.

 

Érettségire való jelentkezés

Határidő: 2024. február folyamán

Felelős: közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Határidő: 2024. február 26. hétfő

Helye: rádiós műsor

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: humán munkaközösség

 

MDSZ Kézilabda diákolimpia lány

Határidő: 2024. február

Helye: Kapuvár, Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Megyei Matematika Verseny

Határidő: 2024. február 24. szombat

Helye: Győr

Résztvevők: diákok

Felelős: Kozma Józsefné, Vecsey László, Hné Kocsis Katalin, Horváth Rita

 

Hanság Kupa – kosárlabda

Határidő: 2024. február

Helye: Fertőd

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

MDSZ Labdarúgás diákolimpia lány

Határidő: 2024. február

Helye: Fertőd, Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Centrum Futsal

Határidő: 2024. február

Helye: Sopron, Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Kidobó bajnokság

Határidő: 2024. február

Helye: tornaterem

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Handler Megyei Idegen Nyelvi Verseny II. forduló

Határidő: 2024. február folyamán                                                       

Helye: Sopron

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Deák Megyei Idegen Nyelvi Verseny I. forduló

Határidő: 2024. február folyamán                                                       

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Pálffy Megyei Idegen Nyelvi Verseny I. forduló

Határidő: 2024. februárban

Helye: kijelölt tantermek

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

A Hunyadi Funtastisch Nyelvi Verseny I. fordulójára

beérkezett feladatlapok javítása, értékelése (beérkezési határidő: január 30.)

Határidő: 2024. február

Helye: iskola

Résztvevők: 7-8. osztályos tanulók

Felelős: nyelvi oktatók

 

Házi idegen nyelvi verseny

Határidő: 2024. február

Résztvevők: az iskola diákjai

Helye: kijelölt tantermek

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Farsang/TikTok videó készítés

Határidő: 2024. január-február

Helye: iskola

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Valentin napi üzenetküldés

Határidő: 2024. február

Helye: iskola

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: 13. B

 

Minőségirányítás feladatai:

 

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • adat-, és információ gyűjtés
 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói- szakmai)
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • partneri igény-, és elégedettségmérés (külső- Rendőrség, Katasztrófavédelem)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők

 

2.     8. Március

Mérések március 03-június 04 között

Határidő: 2024. március 4- június 3.

Résztvevők: 9-11. évfolyam diákjai

Felelős:  Szabóné Csordás Zsuzsanna

 

„PÉNZ”Pénzügyi és vállalkozói Téma7

Határidő: 2024. március 4-8.

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Játékos pénzügyek – pénzügyi játékok

Határidő: 2024. március  

 Helye: aula

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Fizikális felvételi testkultúrából, alkalmassági vizsga

Határidő: 2024. március 5. 14 óra

Helye: tornaterem

Résztvevők: 8. évfolyamos diákok, hunyadis diákok, szakoktatók

Felelős: oktatók, szakmai igazgatóhelyettes

 

Fizikális pótfelvételi testkultúrából, alkalmassági vizsga

Határidő: 2024. március 12. 14 óra

Helye: tornaterem

Résztvevők: 8. évfolyamos diákok, hunyadis diákok, szakoktatók

Felelős: oktatók, szakmai igazgatóhelyettes

 

Megemlékezés az 1848-as forradalom évfordulójáról

Határidő: 2024. március

Helye: Petőfi-szobor, vagy az iskola, a 9. évfolyam képviselői megkoszorúzzák a temetőben lévő emlékhelyeket

Résztvevők: az iskola tanulói, oktatói testülete, meghívottak

Felelős:

 

MDSZ Mezei futás diákolimpia

Határidő: 2024. március

Helye: Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny

Határidő: 2024. március 21. csütörtök 10:00

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: diákok

Felelős: igazgatóhelyettesek, Vecsey László, Kozma Józsefné, Hné Kocsis Katalin, Horváth Rita

 

Diákközgyűlés

Határidő: 2024. március

Helye: aula

Résztvevők: igazgató, IDB-t segítő oktatók, IDB vezetősége, diákok, oktatói testület tagjai

Felelős: igazgató, IDB elnöke

 

Hunyadi Funtastisch- II. Forduló, nyelvi verseny

Határidő: 2024. március

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: 7-8. osztályos általános iskolás tanulók

Felelősök: nyelvi oktatók

 

Hunyadi Bál

Határidő: 2024. március 22.

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: diákönkormányzat

 

Húsvéti ajándék kereső/Locsolóvers író verseny

Határidő: 2024. március

Helye: iskola

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: 13. B

 

Tavaszi tojásvadászat

Határidő: 2024. március

Helye: iskola

Résztvevők: diákok, oktatók, óvodások

Felelős: Füle- Regenye Bernadett

ÁSZÉV Versenyek

Határidő: 2024. március

Helye: iskola

Résztvevők:

Felelős:

Minőségirányítás feladatai:

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • adat-, és információ gyűjtés zárása
 • partneri igény-, és elégedettségmérés (oktatói- szakmai) zárása
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • partneri igény-, és elégedettségmérés (külső- Óvodák)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők

2. 9.   Április

Tavaszi szünet: 2024. március 28- tól  április 02- ig tart

 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 27. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 03. szerda

 

Bolondok napja

Határidő: 2024. április 05.

Helye: iskola

Résztvevők: oktatók, diákok

Felelősök: 13. B

 

Digitális Téma7

Határidő: 2024. április 8-12.

Vetélkedő, helye: Aula

Résztvevők: 9-11. évfolyam diákjai

Felelős: Vecsey László, Bende Imre

 

Hanság Kupa - Röplabda

Határidő: 2024. április

Helye: Hunyadi tornaterme

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Fenntarthatósági Téma7

Határidő: 2024. április 22 – 26.

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Selyem Istvánné

 

Környezetvédelmi vetélkedő

Határidő: 2024. április   

Helye: 27-es terem

Résztvevők: iskolánk diákjai, tanárok

Felelős: Selyem Istvánné

 

Költészet napi megemlékezés

Határidő: 2024. április 11. – április 12.

Helye: rádiós műsor

Résztvevők: diákok, oktatói testület tagjai

Felelős: humán munkaközösség

 

Teöreök Aladár Országos Gépíró és Szövegszerkesztő Verseny

Határidő: április folyamán

Helye:géptermek

Résztvevők: diákok

Felelős: Lőrinczi Mónika, Horváthné Schlakker Gabriella szakoktatók

 

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Határidő: 2024. április 16.

Helye: iskolarádió

Résztvevők: iskolánk diákjai, oktatók

Felelős: humán munkaközösség

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2024. április

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktató, ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén –érdekvédelmi szervezet képviselője

 

Deák Megyei Idegen Nyelvi Verseny II. forduló

Határidő: 2024. április folyamán                                                         

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Pálffy Megyei Idegen Nyelvi Verseny II. forduló

Határidő: 2024. április folyamán                                                         

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Röplabda bajnokság

Határidő: 2024. április folyamán                                                         

Helye: tornaterem

Résztvevők: 9-13. osztályok tanulói

Felelős: 13.B

 

Szerenád

Határidő: 2024. április 30.

Helye: iskolaudvar, aula

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: 12. évfolyamos osztályfőnökök

 

Osztályozó értekezlet a 12. és 13. évfolyamosoknak

Határidő: 2024. május

Helye: nevelői szoba

Résztvevők: oktatók

Felelős: igazgató

Papírgyűjtés

Határidő: április folyamán

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Diákönkormányzat

 

 

Minőségirányítás feladatai:

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • önértékelés szempontsor alapján
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 1. 10. Május

 

Lampionos felvonulás külön forgatókönyv szerint

Határidő: 2024. május 2.

Helye: Csorna város

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: igazgató

 

Utolsó tanítási nap a 12. és 13. évfolyamon

Határidő: 2024. május 3. péntek

Résztvevők: diákok, oktatók

 

Ballagás (külön forgatókönyv szerint) – a hivatalos ünnepély kezdete … óra

Határidő: 2024. május 3.

Helye: tantermek, iskolaudvar

Résztvevők: diákok, oktatók, szülők, meghívott vendégek

Felelős: igazgató, 11. évfolyamos osztályfőnökök

 

 1. május 6. – 7:30: A végzős tanulók bizonyítványának kiállítása

 

 1. május 6. hétfő – 2024. május 10. péntek - közép és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák

 

 1. május 6. hétfő magyar

 

 1. május 7. kedd matematika

 

 1. május 08. szerda történelem

 

 1. május 09. csütörtök angol nyelv

 

 1. május 10. péntek német nyelv

 

 

 1. május 6 – május 10. 10. C osztály szakmai gyakorlat

 

 

Az osztálykirándulások tervezetének leadása: 2024. május 31.

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2024. május

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktatók, ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén –érdekvédelmi szervezet képviselője,

 

 

Komplex vizsga – interaktív vizsgatevékenység  Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Határidő: 2024. május

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. C osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Komplex vizsga – interaktív vizsgatevékenység  Közszolgálati ügyintéző

Határidő: 2024. május

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. A osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Komplex vizsga – interaktív vizsgatevékenység  Irodai titkár

Határidő: 2024. május

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. B osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Interaktív vizsga-technikusi- vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Határidő: 2024. május-június

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: KSZ 14./F

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Komplex vizsga – projektfeladat megvalósítása

Határidő: 2024 májusában

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. A, 13. B, 13. C osztályok

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

Határidő: 2024. május     

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: minden 10. évfolyamos diák

Felelős:  közismereti igazgatóhelyettes

 

Katasztrófavédelmi Megyei csapatverseny

Határidő: 2024. május

Helye: Kapuvár

Résztvevők: 11-12. évfolyamok diákjai (4+2)

Felelős: Eőry Jenő

 

 

Megyei Honvédelmi csapatverseny

Határidő: 2024. május

Helye: Győr

Résztvevők: 11-12. évfolyamok diákjai (4+2)

Felelős: Eőry Jenő

 

Minőségirányítás feladatai:

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • önértékelés szempontsor alapján
 • Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

 

 

 

Osztálykirándulások a következő napokra szervezhetők:

 1. június első hete

2.     11. Június

 

Összetartozás Napja - Diáknap

Határidő: 2024. június 11.

Helye: aula, tornaterem

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Munkaközösségek, Diákönkormányzat

 

Ágazati alapvizsga 10. évfolyam

Határidő: 2024. június 12-14.

Helye: a kijelölt tantermek

Résztvevők: a 10. B osztály

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin, Lőrinczi Mónika

 

Ágazati alapvizsga 10. évfolyam

Határidő: 2024. június 12-14.

Helye: a kijelölt tantermek

Résztvevők: a 10. A osztály

Felelős: Farkas Balázs, Eőry Jenő, Molnár Csaba, Samu Zoltán, Vörös Ármin

 

 1. A - írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2024. június

 

 1. B- írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2024. június

 

12.C - írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2024. június

Csornai Csata Napja – Marcaltő-Túra

Határidő: 2024. június   13.16:00 óra

Helye: Csorna-Marcaltő-Szany-Csorna

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Szalay Balázs

 

Év végi osztályozó értekezlet

Határidő: 2024. június 11.13:30 óra

Helye: nevelői szoba

Résztvevők: oktatók

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 

Tanévzáró Ünnepély

Határidő: 2024. június 14-én  10:00 óra

Helye: iskola udvara

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, 9. évfolyam diákjai

 

 

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2024. június 5 – 12.

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2024. június 17– július 03.

 

 1. Június 12. A osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő:– 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

 1. Június 12. B osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő:– 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

 1. Június 12. C osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő:  – 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

Szakmai gyakorlatok lebonyolítása és ellenőrzése

Határidő: 2024. június

Helye: kijelölt termekben, illetve külső helyszínek

Résztvevők: érintett osztályok

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

Beiratkozás

Határidő: 2024. június 26-28.

Helye: kijelölt termekben

Résztvevők: igazgatóhelyettesek, leendő osztályfőnökök, iskolatitkár

Felelős: igazgató

 

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Határidő: 2024. július 1.

Helye: 13-as terem

Résztvevők: oktatói testület tagjai

Felelős: igazgató

 

Minőségirányítás feladatai:

 

 1. Oktatói értékelés 2. kör:
 • Óralátogatások, tanmenetek ellenőrzése, információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, továbbképzések…)

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 1. Intézményi önértékelés:
 • cselekvési tervek összeállítása, oktatói véleményezése

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, önértékelési csoport

III. Intézményvezetői önértékelés:

 • erősségek és fejlesztendő területek meghatározása
 • cselekvési terv készítése

Felelős: vezető

A 2021/2022 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Hunyadi János Technikum

9300 Csorna, Soproni út 97.

Telefon: 0696/261-313

E-mail: info@hunyadicsorna.hu

OM azonosító: 203051


2024Soproni SZC Hunyadi János Technikum