SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051 | 9300 Csorna, Soproni út 97.

Intézmény logo

Soproni SZC Hunyadi János Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

1.            A tanév időbeosztása

1.1.          Augusztus

 

Aug. 22. hétfő - 9 óra: Alakuló értekezlet

Helye: Hunyadi János Technikum 13-as terme

Résztvevők: oktatói testület tagjai, iskolavezetés,

Téma: új kollégák bemutatása, a tantárgyfelosztás véglegesítése, felkészülés a javítóvizsgákra, és a tanév előkészítő tanácskozásokon való részvételre /időpontok a nevelői szoba faliújságján /, Gólyatábor megbeszélése

 

Aug. 23-24. kedd-szerda: Gólyatábor a 9. évfolyam diákjainak

Helye: Szilágyi Erzsébet Kollégium, Hunyadi János Technikum

Résztvevők: 9. évfolyam diákjai, felsőbb évfolyam diákjai, leendő osztályfőnökök, segítők

Felelős:  Farkas Balázs, Gál Orsolya, Samu Zoltán, Katonáné Midrics Csilla, Szabóné Csordás Zsuzsanna,

 

Aug. 25. csütörtök- 8 óra: Javítóvizsga

Helye: külön terembeosztás szerint

Résztvevők: a vizsgabizottságok tagjai

Felelős: közismereti igazgatóhelyettes

 

 

Aug. 30. kedd - 8 óra: Tanévnyitó értekezlet

Helye: Hunyadi János Technikum 13-as terme

Résztvevők: oktatói testület tagjai, iskolavezetés, Soproni SzC képviselői

Téma: új kollégák bemutatása, a tantárgyfelosztás véglegesítése, órarend, a tanév feladatai, aktualitások

 

 

 

1.2.Szeptember

 

Szeptember 1. csütörtök  8:00 óra: Ünnepélyes tanévnyitó

Helye: udvar, eső esetén tantermek-rádión

Résztvevők: meghívott vendégek, oktatói testület, tanulók

Felelős: igazgató, helyettesek

Program: A tanév megnyitása

   Ünnepi műsor –10. évfolyam diákjai, a kollégiumi énekkar

 

 

Szeptember 1. csütörtök: Első tanítási nap

Helye: tantermek

Résztvevők: oktatói testület, tanulók

Felelős: igazgató, helyettesek, oktatók

Program: A tanév megnyitása

   osztályfőnöki órák

  10:00 órától órarend szerinti órák, rövidítve

 

Jelentkezés őszi érettségi vizsgákra
Határidő: 2022. szeptember 5-ig
Felelős:
közismereti igazgatóhelyettes

 

ODB tagok megválasztása
Határidő: 2022. szeptember 7. szerda
Felelős:
osztályfőnökök

 

A törzskönyvekkel és egyéb nyilvántartásokkal kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése

Határidő: 2022. szeptember 9.
Felelősök:
osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

 

Tanmenetek elkészítése, leadása a szakmai igazgatóhelyettesnek

Határidő: 2022.szeptember 9.

Felelős: oktatók, munkaközösség vezetők

 

A munkaközösségek éves munkatervének leadása

Határidő: 2022. szeptember 9.
Felelős: munkaközösségvezetők

 

Munkaterv elfogadása
Határidő: 2022. szeptember 8. 14:30

Felelős: igazgató

 

Szakkörökre, sportkörökre való jelentkezés határideje, szakkörök beindítására vonatkozó javaslatok leadásának határideje

Határidő: 2022. szeptember 9. péntek
Felelős:
szakoktatók, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

 

 

Az IDB összehívása
Határidő: 2022. szeptember

Felelős: Farkas Balázs

 

Iskolai Közösségi Szolgálat dokumentálása

Határidő: 2022. szeptember 20.

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

 

Házi bajnokságok szervezése, jelentkezések lebonyolítása

Határidő: 2022. szeptember 30-tól

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: testnevelés oktatók

 

GINOP felmérés 10. és 9. évfolyamon

Határidő: szeptember 19-23-ig

Felelős: Bereiné Bolega Judit

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2022. szeptember 13. kedd  – 15:00 óra

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktatók, ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén –érdekvédelmi szervezet képviselője

 

Szülői értekezletek  a 9. évfolyamon, évfolyami szinten, majd külön-külön
Határidő: 2022. szeptember 14. 15:30

Helye: aula

Résztvevők: meghívott vendégek, oktatói testület, tanulók, szülők

Felelős: igazgató, osztályfőnökök

 

Hanság Kupa – női kézilabda

Határidő: 2022. szeptember

Helye: Kapuvár

Résztvevők: 9-13. osztályok csapatai

Felelős: Testnevelők

 

A tanulók jelentkezésének továbbítása az OKTV-re

Határidő: 2022. szeptember

Felelős: munkaközösség-vezetők, szakoktatók, közismereti igazgatóhelyettes

 

Pedagógiai gyakorlatok szervezése

Határidő: 2022. szeptember

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

A tanév rendezvényeire való meghívások: Nyílt Napok, Szakmák délelőttje, Témahetek

Határidő: 2022. szeptember

Felelős: munkaközösség-vezetők, szakoktatók, szakmai igazgatóhelyettes

 

HKLB – fiú – lány, illetve HKB jelentkezés határideje

Határidő: 2022. szeptember 30-tól

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: 13. B

 

Hanság Kupa – mezei futóverseny

Határidő: 2022. szeptember

Helye: Fertőd

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

MDSZ ÜCSB Atlétika

Határidő: 2022. szeptember

Helye: Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Magyar Diáksport Napja

Határidő: 2022. szeptember 29. csütörtök

Helye: tornaterem, sportpálya

Résztvevők: az iskola diákjai, oktatói

Felelős: Testnevelő oktatók

Kutatók Éjszakája
Határidő
:2022. szeptember 30.-október 1.

Helye: Győr

Résztvevők: tanulók

Felelős: Selyem Istvánné, Kozma Józsefné

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Az éves minőségirányítási feladatok előkészítése

Felelős: MICS, vezetőség

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

Osztályfotók készítése szeptember folyamán

 

1.3.          Október

 

Zene Világnapja
Határidő:2022. Október 10.

Helye: aula

Résztvevők: iskola diákjai, oktatói

Felelős: 13/B

 Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról

Határidő: 2022. október 06.

Helye: Iskola tantermei

Felelős: osztályfőnökök

 

Hanság Kupa – női kézilabda

Határidő: 2022. október

Helye: Kapuvár

Résztvevők: 9-13. osztályok csapatai

Felelős: Testnevelők

 

Természettudományos projektdélután
Határidő
:2022. október 5.  15:00 – 16:00

Helye: iskola és környéke

Résztvevők: 9. évfolyam diákjai

Felelős: Reál munkaközösség

 

Az első szülői értekezlet megtartása a 10-12. évfolyamok esetében –esetlegesen online formában

Határidő: 2022. október 3 – 13  között, az osztályfőnök jelöli ki

Helye: az osztályok termei

Résztvevők: szülők, osztályfőnökök

Felelősök: osztályfőnökök és a munkaközösség vezetője

Az osztályfőnökök térjenek ki az alábbi témákra:

 • az iskola munkatervének, házirendjének ismertetése
 • a tanulók értékelése, ellenőrzése, elvárások
 • e-naplóval kapcsolatos tudnivalók
 • kapcsolattartás a szülőkkel, elvárások az iskolától
 • a tanulók pénzügyi kiadásainak megtárgyalása
 • az osztály éves programjának kialakítása
 • az iskola szakmai programjának ismertetése
 • iskolai közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos információk, aktuális helyzet
 • az iskola szépítésével kapcsolatos kérések a szülőkhöz

 

A szülői értekezlet tapasztalatairól az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 2022. október 25-ig egy emlékeztetőt készít, amit megbeszél az iskolavezetéssel.

 

Iskolai Tűzriadó Gyakorlat

Határidő: 2022. október folyamán

Felelős: iskolavezetés, Katasztrófavédelem, Megbízható Tűzvédelem Kft.

 

Gólyák megajándékozása (gólyabál helyett) 2022. október 14.

Résztvevők: 9. évfolyam

Felelős: Diákönkormányzat

 

 

Papírgyűjtés

Határidő: október 17-21.

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Diákönkormányzat

 

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójáról

Határidő: 2022. október 21. –

Helye: 1956-os emlékmű/ rossz idő esetén: művelődési központ / emléktábla - Kerényi

Résztvevők: az iskola tanulói, oktatói, a műsor közös a többi középiskolával

Felelős: humán munkaközösség

 

Halloween Nap

Határidő: október 28.

Helye: aula, tantermek

Felelős: diákönkormányzat

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Oktatói mérés-értékelési csoport létrehozása

Felelős: MICS, vezetőség

 • Oktatói mérés-értékelési csoport megszervezi a kérdőívek kiküldését és összesítését (Közismereti oktatókra vonatkozóan)

Felelős: Mérés-értékelési csoport vezetője

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

 

 

 

Október folyamán beiskolázási tájékoztatók tartása általános iskolákban

 

1.4.          November

November 2 -3-4. – Energiatakarékossági okokból munkanap áthelyezés

November 2.- 2023. április 15.

November 3. – 2023. május 20.

November 4. –2023. június 3.

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2022. november 8. kedd - 14:30

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktató, ifjúságvédelmi felelős,

 

Pályaválasztási Tájékoztató Rendezvény általános iskolák részére, Sopron, SzC

Határidő: 2022. november 8. 10:00

Résztvevők: igazgató

 

Szakmák Délelőttje  – tanítás nélküli munkanap

Határidő: 2022. november 10. 9-14 óra

Helye: Aula, ill. előadótermek

Résztvevők: az érdeklődő szülők és a gyermekeik, oktatók, iskolavezetés, a bemutató résztvevői

Felelősök: igazgató, Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

Program: igazgatói tájékoztató, bemutató foglalkozások

 

Hanság Kupa – férfi kézilabda

Határidő: 2022. november

Helye: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum

Résztvevők: 9-13. osztályok csapatai

Felelős: Testnevelők

 

Egészségvédelmi vetélkedő

Határidő: 2022. november 16. 14:30

Helye: aula

Résztvevők: osztályok csapatai, osztályfőnökök, kollégák

Felelős: Selyem Istvánné, Sebők Zsuzsanna

 

Hulladékcsökkentési hét

Határidő: 2022. november 19-27.

Helye: iskola

Résztvevők: 9-13. osztály

Felelős: Selyem Istvánné

 

Öko Nap

Határidő: november 19-27.

Helye: iskola

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat

 

Hanság Kupa – férfi labdarúgás

Határidő: 2022. november

Helye: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Nyílt Nap

Határidő: 2022. november 15.   – 15:00 óra

Helye: Aula, ill. előadótermek

Résztvevők: az érdeklődő szülők és a gyermekeik, oktatók, iskolavezetés, a bemutató résztvevői

Felelősök: igazgató, szakmai igazgatóhelyettes

Program: igazgatói tájékoztató, bemutató foglalkozások

 

 

Nyílt Nap - pótnap

Határidő: 2022. november 22.  – 15:00 óra

Helye: Aula, ill. előadótermek

Résztvevők: az érdeklődő szülők és a gyermekeik, oktatók, iskolavezetés, a bemutató résztvevői

Felelősök: igazgató, szakmai igazgatóhelyettes

Program: igazgatói tájékoztató, bemutató foglalkozások

 

Hunyadi Funtastisch – nyelvi verseny általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak

Határidő: 2022. november  -  Írásbeli feladatok kiküldése

Résztvevők: 7-8. osztályos tanulók

Felelős: nyelvi oktatók

 

Handler Megyei Idegen Nyelvi Verseny I. forduló

Határidő: 2022. novemberben                                                              

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

PÉNZSZTÁR – online verseny

Határidő: 2022. november folyamán                                                    

Helye: kijelölt tantermek, illetve Győr

Résztvevők: 12. B, 13. osztályok tanulói

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Oktatói mérés-értékelési csoport megszervezi a kérdőívek kiküldését és összesítését (Szakmai oktatókra vonatkozóan)

Felelős: Mérés-értékelési csoport vezetője

 • MICS megszervezi az intézményi önértékelés kérdőíveinek kiküldését (oktatók által kitöltött kérdőívek)

Felelős: MICS

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

 

1.5.          December

 

ÁSZÉV – nevezési határidő a hónap folyamán

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Hanság Kupa – női labdarúgás

Határidő: 2022. december folyamán

Helye: Hunyadi tornaterme

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős:

 

Az elégtelenre állók szüleit értesíteni

Határidő: 2022. december 9. péntek

Felelős: osztályfőnökök, Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

Szalagavató

Határidő: 2022. december 16. péntek

Helye: aula

Résztvevők: Az iskolánk végzős tanulói, oktatói testület, meghívottak.

Felelős: igazgató, a 11. és 12. évfolyam osztályfőnökei

Program a hagyományoknak megfelelően.

Rövidített órák.

 

Hunyadi Advent

Határidő: 2022. december 19. hétfő

Helye: aula, alagsor, tornaterem, tantermek

Résztvevők: hunyadis diákok

Felelős: iskolavezetés, testnevelők

 

MDSZ Asztalitenisz

Határidő: 2022. december

Helye: Nagycenk

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepi műsor

Határidő: 2022. december 20. kedd 

Helye: aula

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős:

 

Tanítás nélküli munkanap – oktatótestületi értekezlet

Határidő: 2022. december 21.

 

Téli szünet 2022. december 22.  -  2023. január 8.

Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt: 2022. december 21.  szerda

Téli szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. hétfő

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

 

1.6.          Január

A téli tanítási szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. kedd

Az első félév vége: 2023. január 20. péntek

 

 

Félévi osztályozó értekezlet

Határidő: 2023. január 20. péntek – 13:30 óra

Helye: nevelői szoba

Résztvevők: oktatók

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 

Magyar Kultúra Napja

Határidő: 2023. január 22./ jan. 23. hétfő

Helye: aula, tantermek, iskolarádión keresztül

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Pappné Szabó Alexandra

 

A tanév I. féléve 2023. január 20-ig tart. 2023. január 27-ig kell a tanulókat, illetve a kiskorú tanulók szüleit.

Felelős: osztályfőnökök

 

Hanság Kupa – női-férfi asztalitenisz

Határidő: 2023. január

Helye: Kapuvár Berg

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

ÁSZÉV – első fordulók

Határidő:2023. január - kijelölt időpontokban

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: érintett diákok, oktatók

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

OSZTV – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 1. forduló

Határidő: 2023. január

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. évfolyam diákjai

Felelős: Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika

 

Rajzkiállítás, Fénykép verseny

Határidő: 2023. január

Helye: iskola

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

 

1.7.          Február

 

Félévi oktatótestületi értekezlet: tanítás nélküli munkanap

Határidő: 2023. február 3. péntek 08:00 óra

Helye: 13-as terem

Résztvevők: iskolavezetés, oktatói testület tagjai

Felelős: igazgató

 

Mellékszakképesítés - központi interaktív vizsga – Közszolgálati ügykezelő

Határidő: 2023. február folyamán

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: érintett diákok -12. A osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Mellékszakképesítés - központi interaktív vizsga – Családsegítő asszisztens

Határidő: 2023. február

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: érintett diákok -12. C osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Mellékszakképesítés - központi interaktív vizsga (beszámítós) – Ügyfélszolgálati ügyintéző

Határidő: 2023. február 

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: érintett diákok -12. B

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Mellékszakképesítések – projektfeladat megvalósítása

Határidő: 2023. február folyamán

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: érintett diákok -12. A, 12.B, 12.C osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Szakmai gyakorlatok megszervezése- tanulók tájékoztatása

Határidő: 2023. februártól

Résztvevők: érintett diákok -10.C, 11.A

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

Szülői értekezlet a 9- 12. évfolyamon jelenléti vagy online

Határidő: 2023. február 1– 14. között, az osztályfőnök jelöli ki

Helye: az osztályok tantermei

Résztvevők: szülők, osztályfőnökök, igazgató

Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető

Témák: a félév értékelése, az érettségi vizsgáról és a kialakított szempontsor alapján

A szülői értekezletek tapasztalatairól az osztályfőnöki munkaközösség vezetője február 22-ig egy emlékeztetőt készít, amit megbeszél az iskolavezetéssel.

 

 

Érettségire való jelentkezés

Határidő: 2023. február folyamán

Felelős: közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Határidő: 2023. február 25.

Helye: aula, vagy film

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Szalay Balázs

 

MDSZ Kézilabda fiú-lány

Határidő: 2023. február

Helye: Kapuvár, Győr

Résztvevő: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Hanság Kupa – kosárlabda

Határidő: 2023. február

Helye: Fertőd

Résztvevők: 9-13. évfolyamok diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Kidobó bajnokság

Határidő: 2023. február

Helye: tornaterem

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Handler Megyei Idegen Nyelvi Verseny II. forduló

Határidő: 2023. február folyamán                                                       

Helye: Sopron

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Deák Megyei Idegen Nyelvi Verseny I. forduló

Határidő: 2023. február folyamán                                                       

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Pálffy Megyei Idegen Nyelvi Verseny I. forduló

Határidő: 2023. februárban

Helye: kijelölt tantermek

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Megyei Matematika Verseny

Határidő: 2023. február 25. szombat

Helye: Győr

Résztvevők: diákok

Felelős: Kozma Józsefné, Vecsey László, Hné Kocsis Katalin, Horváth Rita

 

Fizikális pótfelvételi testkultúrából, alkalmassági vizsga

Határidő: 2023. február 28. kedd, 14:00 óra

Helye: tornaterem

Résztvevők: 8. évfolyamos diákok, hunyadis diákok, szakoktatók

Felelős: oktatók, szakmai igazgatóhelyettes

 

Házi idegen nyelvi verseny

Határidő: 2023. február 28., kedd

Résztvevők: az iskola diákjai

Helye: kijelölt tantermek

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

 • Intézményvezetői értékelési csoport létrehozása

Felelős: MICS, vezetőség

 

2.     8. Március

 

Pénzügyi és vállalkozói Téma7

Határidő: 2023. március 6-10.

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Játékos pénzügyek – pénzügyi játékok

Határidő: 2023. március  6.

Helye: aula

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin

 

Fizikális felvételi testkultúrából, alkalmassági vizsga

Határidő: 2023. március 7. kedd, 14:00 óra

Helye: tornaterem

Résztvevők: 8. évfolyamos diákok, hunyadis diákok, szakoktatók

Felelős: oktatók, szakmai igazgatóhelyettes

 

Megemlékezés az 1848-as forradalom évfordulójáról

Határidő: 2023. március 14. kedd – 8:00 óra

Helye: Petőfi-szobor, vagy az iskola, a 9. évfolyam képviselői megkoszorúzzák a temetőben lévő emlékhelyeket

Résztvevők: az iskola tanulói, oktatói testülete, meghívottak

Felelős:

 

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny

Határidő: 2023. március 16. csütörtök 10:00

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: diákok

Felelős: igazgatóhelyettesek, Vecsey László, Kozma Józsefné, Hné Kocsis Katalin, Horváth Rita

 

Diákközgyűlés

Határidő: 2023. március 28. kedd – 14:30 óra

Helye: aula

Résztvevők: igazgató, IDB-t segítő oktatók, IDB vezetősége, diákok, oktatói testület tagjai

Felelős: igazgató, IDB elnöke

 

Digitális Téma7

Határidő: 2023. március 27-31.

Vetélkedő, helye: Aula

Résztvevők: 9-11. évfolyam diákjai

Felelős: Vecsey László, Bende Imre

 

 

Hunyadi Funtastisch- II. Forduló, nyelvi verseny

Határidő: 2023. március 28., kedd

Helye: kijelölt termek

Résztvevők: 7-8. osztályos általános iskolás tanulók

Felelősök: nyelvi oktatók

 

Hunyadi Bál

Határidő: 2023. március-április (20 körül)

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: diákönkormányzat

 

 

Pizsi party és no back pack day

Határidő: 2023. március

Helye: iskola

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Óralátogatások

Felelős: MICS, munkaközösségvezetők, vezetőség

 • Oktatókkal kapcsolatos információgyűjtés, dokumentumelemzés (Kréta, tanmenetek, továbbképzések…)

Felelős: MICS, vezetőség

 • Oktatói értékelés értékelési területenként pontozása

Felelős: Vezetőség

 • Intézményi önértékelés tanulói kérdőíveinek kiküldése, értékelése

Felelős: MICS

 • Intézményi önértékelés szülői kérdőíveinek kiküldése, értékelése

Felelős: MICS

 • Intézményvezetői értékelés oktatói kérdőíveinek kiküldése, értékelése

Felelős: Intézményvezetői értékelési csoport

2. 9.   Április

 

Tavaszi szünet: 2023. április 6- től  április 11- ig tart

 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 12. szerda

 

Egészség- és sportnap

Határidő: 2023. április 15. (tanítás nélküli munkanap)

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: tantestület tagjai, óraadók is, diákok

Felelős: 5/13. B

 

Költészet napi megemlékezés

Határidő: 2023. április 11. – április 12. szerda

Helye: aula

Résztvevők: diákok, oktatói testület tagjai

Felelős: humán munkaközösség

 

 

Teöreök Aladár Országos Gépíró és szövegszerkesztő Verseny

Határidő: április folyamán

Felelős: Lőrinczi Mónika, Horváthné Schlakker Gabriella szakoktatók

 

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Határidő: 2023. április 13. csütörtök

Helye: iskolarádió

Résztvevők: iskolánk diákjai, oktatók

Felelős: Szalay Balázs

 

Ágazati alapvizsga 10. évfolyam

Határidő: 2023. április 21. péntek

Helye: a kijelölt tantermek

Résztvevők: a 10. B osztály

Felelős: Horváthné Kocsis Katalin, Lőrinczi Mónika

 

Ágazati alapvizsga 10. évfolyam

Határidő: 2023. április 20. csütörtök

Helye: a kijelölt tantermek

Résztvevők: a 10. A osztály

Felelős: Farkas Balázs, Eőry Jenő, Molnár Csaba, Samu Zoltán, Vörös Ármin

 

Hanság Kupa - Röplabda

Határidő: 2023. április

Helye: Hunyadi tornaterme

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Testnevelők

 

Fenntarthatósági Téma7

Határidő: 2023. április 24 – 28.

Résztvevők: 9-13. évfolyam diákjai

Felelős: Selyem Istvánné

 

Környezetvédelmi vetélkedő

Határidő: 2023. április 26. 14:30

Helye: 27-es terem

Résztvevők: iskolánk diákjai, oktatók

Felelős: Selyem Istvánné

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2023. április 25. kedd 14:30

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktató, ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén –érdekvédelmi szervezet képviselője

 

Deák Megyei Idegen Nyelvi Verseny II. forduló

Határidő: 2023. április folyamán                                                         

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

Pálffy Megyei Idegen Nyelvi Verseny II. forduló

Határidő: 2023. április folyamán                                                         

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 9-11. osztályok tanulói

Felelős: Nyelvi munkaközösség

 

 

Röplabda bajnokság

Határidő: 2023. április

Helye: tornaterem

Résztvevők: diákok

Felelős: diákönkormányzat, 13. B

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Egyeztetés a vezetőség és az oktatók között

Felelős: Vezetőség

 • Oktatók értékelése

Felelős: Vezetőség

 1. 10. Május

 

Szerenád

Határidő: 2023. május 2. kedd – 20:15 óra

Helye: iskolaudvar, aula

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: 12. évfolyamos osztályfőnökök

 

Lampionos felvonulás külön forgatókönyv szerint

Határidő: 2023. május 4.

Helye: Csorna város

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: igazgató

 

Osztályozó értekezlet a 12. és 13. évfolyamosoknak

Határidő: 2023. május 4. csütörtök– 14:30 óra

Helye: nevelői szoba

Résztvevők: oktatók

Felelős: igazgató

 

Utolsó tanítási nap a 12. és 13. évfolyamon

Határidő: 2023. május 5. péntek

Résztvevők: diákok, oktatók

 

 

Ballagás (külön forgatókönyv szerint) – a hivatalos ünnepély kezdete 11:00 óra

Határidő: 2023. május 5. péntek– 10:30 óra

Helye: tantermek, iskolaudvar

Résztvevők: diákok, oktatók, szülők, meghívott vendégek

Felelős: igazgató, 11. évfolyamos osztályfőnökök

 

 

 

 1. május 8. hétfő – 7:30: A végzős tanulók bizonyítványának kiállítása

 

 1. május 8. hétfő – 2023. május 12. péntek - közép és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák

 

 1. május 8. hétfő: délutáni tanítás; órák kezdete - 1300 óra

 

 1. május 9. kedd: délutáni tanítás; órák kezdete - 1300 óra

 

 1. május 10. szerda: délutáni tanítás; órák kezdete - 1300 óra

 

 1. május 11. csütörtök: 9-11. évfolyam - tanítási szünet

 

 1. május 12. péntek: 9-11. évfolyam - tanítási szünet

 

 

 1. május 8 – május 12: 10. C osztály szakmai gyakorlat

 

Az osztálykirándulások tervezetének leadása: 2023. május 12. péntek

 

Kibővített vezetőségi ülés

Határidő: 2023. május 16. kedd 14:30

Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, munkaközösség-vezetők, IDB-t segítő oktatók, ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén –érdekvédelmi szervezet képviselője, SZM elnök

 

Komplex vizsga – interaktív vizsgatevékenység  Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Határidő: 2023. május

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. C osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Komplex vizsga – interaktív vizsgatevékenység  Közszolgálati ügyintéző

Határidő: 2023. május

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. A osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Komplex vizsga – interaktív vizsgatevékenység  Irodai titkár

Határidő: 2023. május

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. B osztály

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Komplex vizsga – projektfeladat megvalósítása

Határidő: 2023 májusában

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: 13. A, 13. B, 13. C osztályok

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

 

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

Határidő: 2023. május       – 8:00 óra

Helye: kijelölt tantermek

Résztvevők: minden 10. évfolyamos diák

Felelős:  közismereti igazgatóhelyettes

 

Katasztrófavédelmi Megyei csapatverseny

Határidő: 2023. májusban

Helye: Kapuvár

Résztvevők: 11-12. évfolyamok diákjai (4+2)

Felelős: Eőry Jenő

 

 

Megyei Honvédelmi csapatverseny

Határidő: 2023. májusban

Helye: Győr

Résztvevők: 11-12. évfolyamok diákjai (4+2)

Felelős: Eőry Jenő

 

Minőségirányítás feladatai:

 • Oktatói cselekvési tervek kidolgozása

Felelős: Vezetőség

 

Osztálykirándulások a következő napokra szervezhetők:

 1. május 19-20. (május 20. szombat-tanítás nélküli munkanap)

2.     11. Június

 

Összetartozás Napja – Diáknap (tanítás nélküli munkanap)

Határidő: 2023. június. 3. szombat

Helye: aula, tornaterem

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Munkaközösségek, Diákönkormányzat

 

 

 1. A - írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2023. június

 

 1. B- írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2023. június

 

12.C - írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2023. június

 

 1. 13. E - írásbeli érettségi dolgozatok tervezett megtekintése: 2023. június

 

Csornai Csata Napja – Marcaltő-Túra

Határidő: 2023. június               -16:00 óra

Helye: Csorna-Marcaltő-Szany-Csorna

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: Szalay Balázs

 

Év végi osztályozó értekezlet

Határidő: 2023. június 14.  - 13:30 óra

Helye: nevelői szoba

Résztvevők: oktatók

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 

 

Tanévzáró Ünnepély

Határidő: 2023. június 22. csütörtök – 9:00 óra

Helye: iskola udvara

Résztvevők: diákok, oktatók

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, 9. évfolyam diákjai

 

 

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2023. június 7 – 14.

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2023. június 19– 30.

 

 

 

 

 1. Június : 12. A osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő:– 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

 1. Június : 12. B osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő:– 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

 1. Június .: 12. C osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő: hétfő – 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

 

 1. Június .: kk/13/E osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Határidő: hétfő – 7:30 óra

Helye: előre meghatározott tantermekben

Felelős: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, érettségi vizsgabizottság tagjai

 

 

Szakmai gyakorlatok lebonyolítása és ellenőrzése

Határidő: 2023. június 16-tól

Helye: kijelölt termekben, illetve külső helyszínek

Résztvevők: érintett osztályok

Felelős: Licskai Angéla szakmai igazgatóhelyettes

 

Beiratkozás

Határidő: 2023. június 23. péntek

Helye: kijelölt termekben

Résztvevők: igazgatóhelyettesek, leendő osztályfőnökök, iskolatitkár

Felelős: igazgató

 

 

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Határidő: 2023. június 30. péntek  9:00 óra

Helye: 13-as terem

Résztvevők: oktatói testület tagjai

Felelős: igazgató

 

 

Minőségirányítás feladatai:

 • A MICS éves munkájának értékelése

Felelős: MICS

2.            FŐBB STATISZTIKAI ADATOK

Létszámadatok

3.1. Tanulók

Osztály

Összesen

Osztályfőnök

Szakgimnázium összesen

 

 

9.A

33

Vörös Ármin

9.B

30

Molnárné Pásztor Mónika

9.C

33

Kozma Józsefné

10.A

34

Samu Zoltán

10.B

31

Horváthné Kocsis Katalin

10.C

36

Bereiné Bolega Judit

11.A

26

Farkas Balázs

11.B

28

Lőrinczi Mónika

11.C

32

Molnár Csaba

12.A

28

Gál Orsolya

12.B

        29

Katonáné Midrics Csilla

12.C

28

Szabóné Csordás Zsuzsanna

13. A

22

Selyem Istvánné

13. B

13

Pappné Szabó Alexandra

13. C

17

Pappné Szabó Alexandra

9-12. évfolyam

368

 

szakképzés nappali összesen

52

 

NAPPALI ÖSSZES

420

 

Kk/13/E

11

Márk Ildikó

 

 

 

Felnőttképzés összesen

11

 

Iskola összesen

431

 

 

 

 

3.2.  Oktatók

1.        Bende Imre István

2.        Bereiné Bolega Judit

3.        Dr. Béry-Cserpes Dóra

4.        Eőry Jenő ny.

5.        Farkas Balázs

6.        Füle-Regenye Bernadett

7.        Gál Orsolya

8.        Horváthné Kocsis Katalin

9.        Horváthné Schlakker Gabriella ny.

10.     Katonáné Midrics Csilla

11.     Kovács Istvánné

12.     Kozma Józsefné

13.     Licskai Angéla

14.     Lőrinczi Mónika

15.     Márk Ildikó

16.     Molnár Csaba

17.     Molnárné Pásztor Mónika

18.     Németh Zsuzsanna

19.     Pál Melinda

20.     Pálfi Máté rm.

21.     Pappné Szabó Alexandra

22.     Samu Zoltán

23.     Selyem Istvánné

24.     Szabóné Csordás Zsuzsanna

25.     Szalay Balázs

26.     Szeőcsné Élő Katalin ny.

27.     Vecsey László

28.     Világosné Rozsonits Erika ny.

29.     Vörös Ármin

 

 

3.3.  Óraadók

     

1.        Dulicz Éva

2.        Horváth Rita

3.        Horváthné Németh Mária

4.        Kantó Alexandra

5.        Kapovits Erik Valter

6.        Katona László

7.        Kéry Mónika

8.        Kiss László József

9.        Kovács Krisztina

10.     Nagy Anita

11.     Pécsi László

12.   Pénzes-Tatai Ágnes

13.     Sobieski Bernadett

14.     Szalayné Galambosi Tímea

15.     Tompos Márta

16.     Varga Tibor

17.     Élő Lajos

18.     Major Márk

 

 

 

 

 

 

A 2021/2022 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

 • Soproni Szakképzési Centrum
 • Csorna Rendőrkapitányság
 • Csornai Napközi Otthonos Óvoda
SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Soproni SZC Hunyadi János Technikum

   9300 Csorna, Soproni út 97.

  • Telefon: 0696/261-313

   E-mail: info@hunyadicsorna.hu

   OM azonosító: 203051


  2023Soproni SZC Hunyadi János Technikum