SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051 | 9300 Csorna, Soproni út 97.

Intézmény logo

Soproni SZC Hunyadi János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

"Nem félünk a holnaptól, mert látjuk a tegnapot, és szeretjük a mát.”

Történet

Iskolánk története: A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1947. március 14-én kelt leiratában engedélyezte a Csornai Premontrei Rendi Katolikus Gimnázium létesítését. Az 1948. évi XXXIII. törvény végrehajtásaként kezdődött meg a tanév befejezése után az államosított iskola átadása. Az iskola jelenlegi épületegyüttesének helyén (részben) 1925-től az Állami Polgári Fiúiskola épülete állott.

Az 50-es évek közepén jelentős bővítésre és felújításra került sor. Az új épületben már 30 helyiség (tantermek, előadótermek, szertárak és műhelyek) állt rendelkezésre.

Az 1978/79-es tanévben indult a középfokú óvónőképzés, mely 15 éven keresztül igen népszerű oktatási formája volt az iskolának. 1987. augusztus 20-án avatták fel az iskola új épületrészét, benne 4 tanterem, 4 fakultációs terem, 2 szertár, ebédlő és melegítőkonyha. A rendszerváltást követően nagyobb lehetőséget kaptak a helyi innovációs kezdeményezések. Az iskola folyamatosan alakította képzési struktúráját. A középfokú óvónőképzés megszüntetése törvényi kötelezettség volt. Az 1993/94-es tanévben indult az utolsó óvónői szakközépiskolai osztály. Ugyancsak ebben a tanévben indult a pedagógiai szakközépiskolai oktatás. Az 1996/97-es tanévben indítottuk az érettségivel rendelkező tanulók számára a „gépíró és szövegszerkesztő” szakképző évfolyamunkat. Hét évtizedes története során a felnőttoktatás terén is igyekezett az iskola a vonzáskörzet igényeit kielégíteni. Több évtizeden keresztül folyt 4 éves gimnáziumi levelező oktatás. Ezt később a Dolgozók Középiskolája esti tagozata követte. Ilyen tagozatunk működött Répcelakon is.

2001 szeptemberétől új szakokat indított az iskola. Rendvédelmi osztályt, közgazdasági osztályt. A szakképzés terén is új OKJ-s képesítéseket lehetett megszerezni nálunk: ilyen az ügyintéző titkár, az irodavezető, a gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő, illetve kereskedelmi ügyintéző.

Beiskolázási körzetünk is jelentősen bővült, hiszen már nem csak Győr-Moson-Sopron Megyéből, hanem Veszprém, Vas, Komárom-Esztergom megyéből is vannak diákjaink, sőt határon túli diákjaink is voltak. Ebből következik a kollégium szerepének, jelentőségének növekedése. Napjainkban szinte telt ház van a kollégiumban. Ennek a profilváltásnak, valamint a tantestület kemény, következetes munkájának köszönhetően egyre nő a hunyadis diákok száma, egyre több és jobb eredményt érnek el különböző versenyeken. Ehhez már csak az iskola épületének rekonstrukciója hiányzott, a gimnázium és a kollégium épületének teljes felújítása – ez 2005-ben megtörtént. Az akadálymentesített épület lett intézményünk. Az alagsorban alakítottuk ki a diákok számára a klubhelyiséget és a stúdiót, itt találhatóak az öltözőszekrényeik is. 2008-ban szakképzési támogatás, illetve helyi vállalkozók és önkormányzat támogatásával sikerült egy korszerű kosárpályát kialakítani, így van lehetőség a szabadban tartani a testnevelés órákat. Comenius projekt: Már több alkalommal vettünk részt ebben a nemzetközi kapcsolatokat elősegítő projektben, mely igazán hasznos tanárnak, diáknak egyaránt. Megismerkedhettek az olasz, a finn a német, spanyol, román litván francia, török, lengyel, román, észt diákokkal, iskolákkal.

2012 tavaszán iskolánk rendezte az OKRTV egyéni verseny döntőjét.

2015. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerültünk.

Iskolánk neve a következő lett: Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája.

2019. augusztus 1-től az ITM irányítása alatt a Soproni Szakképzési Centrumhoz csatlakoztunk, Soproni SZC Hunyadi János Középiskolája néven.

2020. július 1-től új nevünk: Soproni SZC Hunyadi János Technikum

Intézményünk képzési szerkezete:

• A 2016/17-es tanév fontos feladata volt az új szakgimnáziumi képzések bevezetése, kerettantervek kiválasztása, az új OKJ-s képzések (irodai titkár, közszolgálati ügyintéző) meghirdetése, melynél fontos szempont a diákok igényeinek a figyelembe vétele is. Ezek a képzéseink: Rendészet-közszolgálati szakgimnázium, pedagógiai szakgimnázium, ügyviteli szakgimnázium. Ezek a képzések az érettségi megszerzésével együtt 1-2 OKJ-s végzettséget is ad. Ezek mára már kifutó képzésnek számítanak.

2020 szeptemberétől technikumi osztályokat indítottunk rendészet és közszolgálat, valamint gazdálkodás és menedzsment ágazatban. A technikumok 5 éves képzések, melynek végén érettségivel és technikusi végzettséggel rendelkeznek majd a diákok.

A 2023-as tanévtől oktatás ágazatban, oktatási szakasszisztens technikumi képzést  fogunk indítnai. 

• Lehetőség van 2 év alatt érettségit szerezni a szakmunkás vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezőknek.

• Folyamatosan bővítjük a felnőttoktatás és felnőttképzés keretében indítható osztályokat, csoportokat. Az idei tanévben a Dajka és a Személy-és vagyonőr szakmai képzést indítjuk a Programkövetelmények alapján.


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Hunyadi János Technikum

9300 Csorna, Soproni út 97.

Telefon: 0696/261-313

E-mail: info@hunyadicsorna.hu

OM azonosító: 203051


2024Soproni SZC Hunyadi János Technikum