SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051 | 9300 Csorna, Soproni út 97.

Intézmény logo

Soproni SZC Hunyadi János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Kortárs Netmentor Program

A cél a kortárs hatás mederbe terelése, a valóban értő segítségnyújtás, információközlés megtanítása először a segítő fél, végső soron pedig mindkét fél kompetenciának növelésével.  A kortárs mentor program nem csak a programban közvetlenül résztvevőket érinti, hatása az egész iskola, illetve a mentortevékenység során a programba bevont általános iskolák, kollégiumok tudatos internethasználattal kapcsolatos attitűdjére, az ezzel kapcsolatos problémák kezelésére kihathat.

 

Mi történik a programban?

A NETMENTOR programban kilencedikes diákokat képzünk, akik a saját iskolájukban vagy más intézményben tudatos internethasználattal kapcsolatos foglalkozásokat tartanak, mentorálják kortársaikat, és a náluk fiatalabbakat.

A program nem csak a közvetlenül bevont diákokat érinti, hanem az egész iskola tudatos internethasználattal kapcsolatos attitűdjére kihat.

 

Miért van szükség kortárs médiamentor programra?

A gyerekek intenzív internethasználata egyre fiatalabb korban válik általánossá, ami számos ismert kockázattal jár. Erre a helyzetre reagáló megoldás lehet a kortárs mentorok bevonása annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a gyerekek biztonságosabb internethasználatát.

A gyorsan változó digitális médiakörnyezetben a felnőttek jellemzően más platformokon, más tevékenységeket folytatnak, mint a fiatalok, ezért kevéssé ismerik a gyerekek által használt online terek működését, illetve sokszor arról sincs tudomásuk, mik azok a felületek, amiket használnak és arról sem, hogy hogyan. Nem képesek követni az újdonságokat, a változásokat, sokszor értetlenül, elutasítóan kezelik az új jelenségeket. Számos fontos jelenség marad rejtve a felnőttek előtt. Egy kortárs, egy hasonló korú fiatal ezzel szemben benne él ebben az új online környezetben, jellemzően hasonló az online jelenléte, követi a trendeket, értesül az újdonságokról. Ismeri azokat a jelenségeket, azt a közös nyelvet, amely a fiatalok internethasználatában meghatározó.  

A gyerekek életében felső tagozatra a kortársak válnak elsődleges szocializációs közeggé, természetesen a legtöbbször láthatatlanul, indirekt módon: divatirányzatok, trendek képében. Jellemző a digitális világban szerzett élmények megosztása, beszédtéma az újdonságok használata, események, képek, információk folyamatos megosztásán keresztül az egymással zajló interakció.  

A program folyamata:

A kortárs mentor programba iskolák jelentkezhetnek, az intézményvezető által aláírt részvételi szándéknyilatkozat beküldésével. Az intézmény vezetése ezzel jelzi, hogy vállalja a programban való részvételt, a netmentor diákok, patrónus tanárok munkáját; fogadó iskola esetén pedig örömmel biztosít lehetőséget a program működésére.

A képzési folyamat első lépése a résztvevő mentor középiskolák és fogadó általános iskolák tantestülete számára tartott interaktív tájékoztató – érzékenyítő workshop, amelynek során a program bemutatásán túl a tudatos médiahasználattal kapcsolatos kérdések, a tanórai integráció lehetőségeiről is szó esik. 

A programban intenzíven részt vevő patrónus és koordinátor tanárok egy egynapos felkészítő képzésen vesznek részt, amelynek során megtervezhetik azt is, hogyan valósul meg a program saját intézményükben. 

A kiválasztott kortárs mentorok (iskolánként 10-12 diák) egy másik iskola diákjaival közösen vesznek részt a háromnapos NETMENTOR képzésen, amelyet képzett egyetemi hallgatók tartanak.

A képzések után a patrónus tanár felkészítésével, szervezésével a diákok ellátogatnak a fogadó osztályba, és megtartják a hat, egyenként 45 perces netmentor foglalkozást, esetleg más, közös tevékenységet terveznek.

A program szereplői:

  • Kortárs mentor (netmentor): Olyan kilencedikes diák, akit tanára javasol a programba, de önként vállalja a részvételt. A mentorok ideális esetben a teljes 9. évfolyamon, és tizedikben is folyatják a mentortevékenységet, amennyiben az iskola erre lehetőséget biztosít.
  • Patrónus tanár: Minden iskolából két patrónus tanár vesz részt a programban. Ők felelnek a program megvalósulásáért az iskolákkal egyeztetve, részt vesznek a képzésen, és támogatják a mentorokat.
  • Középiskola: a program központi szereplője, biztosítja a mentorprogram működésének feltételeit, támogatja megvalósítását.
  • Fogadó iskola: Négy/ötévfolyamos középiskola esetén a mentortevékenység elsősorban az intézményen kívül, a fogadó általános iskolában valósul meg, a 6-7. évfolyamosoknak a netmentorok által tartott foglalkozások keretében. Itt is fontos az iskola elkötelezettsége, aktív részvétele, a tantestület tájékoztatása.
  • Koordinátor tanár: a fogadó általános iskolát a programban a koordinátor tanár képviseli, ő egyeztet a patrónus tanárokkal a képzések megvalósulásáról, esetleg további tevékenységekről, visszajelzést ad a mentorfoglalkozásokról a patrónus tanárnak és az iskolavezetésnek.
  • Képzők: Digitális Gyermekvédelmi Stratégia képző csapata, akik a tantestületi tréninget, a patrónus tanárok képzését és a mentorképzést végzik.
  • Programvezető: A program szakmai felelőse, a mentorképzés lebonyolításáért felel, és folyamatos segítséget, támogatást nyújt a projekt során.
  • Programkoordinátor: A program adminisztratív lebonyolítását segíti.

 

 


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Hunyadi János Technikum

9300 Csorna, Soproni út 97.

Telefon: 0696/261-313

E-mail: info@hunyadicsorna.hu

OM azonosító: 203051


2024Soproni SZC Hunyadi János Technikum